Nowe projekty realizowane przez Fundację

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 sierpnia br. Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM podpisała z Ministrem Obrony Narodowej umowy o dofinansowanie na realizację dwóch zadań publicznych:

 

  1. Projekt: „Każdy ma swoje Westerplatte” – koncert z okazji obchodów 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W ramach podtrzymywania kontaktów i relacji międzypokoleniowych, pragnąc w nowoczesny sposób nieść pamięć o narodowych bohaterach – Obrońcach Ojczyzny 1939, Fundacja opracowała wydarzenie patriotyczno-artystyczne, którego uwieńczeniem będzie koncert muzyczny z okazji obchodów 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Nawiązując do celów konkursu, w ramach projektu realizowane będą działania zmierzające do integracji uczniów klas mundurowych oraz harcerzy dla żołnierzy-kombatantów walczących w obronie ojczyzny w 1939 r.; uczczenie pamięci i oddanie hołdu Obrońcom Ojczyzny w 1939 r.; upamiętnienie miejsc walki w obronie Polski w 1939 r. oraz upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy historycznej dotyczącej przebiegu bohaterskich walk w 1939 r.

W ramach projektu, 14 września br. odbędzie się koncert muzyczny „Każdy ma swoje Westerplatte”.

Na miejsce koncertu wybrano symboliczny teren Westerplatte w Gdańsku, w bezpośredniej bliskości Pomnika Obrońców Wybrzeża.

Wydarzenie ma charakter otwarty, a jego zadaniem jest „promocja pamięci” o wydarzeniach 1939 r. oraz integracja międzypokoleniowa.

  1. Projekt pn. „Turnus rehabilitacyjno-integracyjny dla weteranów i ich rodzin CZARNY KOS 2019”.

 

Projekt ma na celu poprawę relacji i więzi wewnątrzrodzinnych, integrację rodzin ze środowiskiem oraz podniesienie umiejętności organizowania wolnego czasu i aktywizację członków rodzin weteranów i poległych żołnierzy do podejmowania wspólnych działań.

Zgodnie z zasadami konkursu, uczestnikami będą pozostający pod opieką Fundacji weterani, wdowy i sieroty po żołnierzach oraz rodziny żołnierzy i weteranów.

Realizowany w ramach projektu turnus rehabilitacyjno-integracyjny, odbędzie się w terminie 5-10 grudnia 2019 r. na Kaszubach.

Zasady rekrutacji uczestników do wyjazdu, zgodnie z wymogami konkursu ustala Zarząd Fundacji.

 

Oba zadania publiczne są współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Obrony Narodowej.

KRS – 0000375883
REGON – 142770920
NIP – 1132823650

USD: PL 18 1600 1169 0003 0131 3220 7021
SWIFT: PPABPLPK

Przekaż nam swój 1% podatku.

     

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.