SNIPER EXTREME 2020 dla ZIĘBY

[:pl]

 

To zawody o charakterze taktyczno-strzeleckim. Zawodnicy będą musieli się sprawdzić w działaniach snajperskich. Do rywalizacji przystąpią dwuosobowe zespoły. Rywalizacja będzie się składać z dwóch etapów trwających około 30 godzin (+)

Etap 1, na terytorium wroga

Będzie polegał na szeregu zadań rozpoznawczych, medycznych TC3, nawigacji w terenie oraz znajomości topografii , cały czas marszu z zastosowaniem skrytego przenikania, stalkingu, zakładania OPI i szkiców terenu, kodowanej łączności składanie odpowiednich meldunków, naprowadzania sił własnych wsparcia ogniowego oraz wszelkiej maści zadań survivalowych, w terenie całkowicie objętym rebelią. Przeciwnikiem będą grupy patrolowo-pościgowe oraz chroniące obiekty własne. Zawodnicy muszą być pod każdym względem przygotowani do samodzielnego działania psycho–fizycznego. Muszą być także odpowiednio wyposażeni.

Przejścia między konkurencjami będą miały sztywne bramki czasowe jak i określony czas na wykonanie każdego zadania by uniknąć zbędnych przestojów. Obowiązuje całkowite maskowanie zawodników oraz sprzętu i wyposażenia które będą posiadali.

Całe wyposażenie od początku do ukończenia zawodów Teamy mają ze sobą, maksymalnie na wyciągnięcie ręki. Nie będzie uzupełniania amunicji, jedzenia, baterii do sprzętu, wymiany ubrań na suche itp. Wodę będzie można uzupełniać w oparciu o naturalne źródła jeśli będzie to możliwe. Złapany zespół zostanie odstawiony na odpowiednią odległość w innym kierunku niż jego marszruta oraz może się spodziewać dodatkowego obciążenia przy tym czas dojścia do punktu pozostaje bez zmian. Karane też będzie zgubienie elementów wyposażenia czy też pozostawienia po sobie zbyt widocznych śladów bytności na wrogim terenie.

Etap 2. Po ciężkiej nocy nastaje dzień.

Po wykonaniu wszystkich zadań nie strzeleckich zespoły będą mogły przystąpić do serii konkurencji strzeleckich z użyciem Karabinów wyborowych, karabinków wsparcia oraz broni osobistej krótkiej.

Będą to czasowe tory strzeleckie na różnych dystansach od 10 m do 1000 m. Cały czas team współpracuje ze sobą strzelec-obserwator z zamiennością funkcji jak to w tym fachu przystało, by wykonać zadanie, wyposażenie może odłożyć na wyciągnięcie ręki, w dalszym ciągu obowiązuje całkowite maskowanie zawodników i sprzętu.

W konkurencjach ogniowych wystąpią min. elementy TC3. Wykorzystane będą cele kartonowo-papierowe, gongi, poppery jak i cele reaktywne.

Zawody organizowane są przez Fundację Sprzymierzeni z GROM, Firmy Precision Weapon Sight, Tac&Med Poland , Wataha Tactical Team oraz przy wsparciu Wojska Polskiego, Centrum Weterana oraz firm prywatnych w postaci sponsorów wspierających. Wszytko to robimy z pasji do strzelectwa, chęci łamania słabości, zdrowej rywalizacji, wymiany doświadczeń między strzelcami a przede wszystkim przyświeca nam jeden główny cel!

Całość poprowadzą doświadczeni instruktorzy strzelectwa cywilni i mundurowi, byli żołnierze Wojsk Specjalnych.

Rejestracja będzie odbywała się poprzez stronę internetową portalstrzelecki.pl, maksymalna liczba zespołów 50, z czego 15 miejsc jest zarezerwowana dla żołnierzy i służb mundurowych. Decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz opłat startowych.

Zapraszamy! RAZEM dla ZIĘBY!!!

 

REGULAMIN ZAWODÓW

Regulamin Sniper Extreme 2020

1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Zawodnik musi przestrzegać regulaminu strzelnicy/poligonu, oraz bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na strzelnicy/poligonie oraz poza nią.
1.1 Broń musi pozostawać rozładowana podczas całych zawodów z wyjątkiem bezpośredniego nadzoru obsługi sędziowskiej na torach strzeleckich.
1.2 W strefie bezpieczeństwa zawodnicy mogą posługiwać się jedynie rozładowaną bronią. Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem) wykonywane mogą być tylko w wyżej wymienionej strefie.

1.3 Przenoszenie karabinów, oraz pistoletów
1.3.1 Jeżeli karabiny i strzelby nie są przenoszone w pudełkach lub pokrowcach, to ich lufy muszą być skierowane w dół lub w górę.
1.3.2 Pistolety muszą być przenoszone w pudełkach lub pokrowcach albo w kaburach.
1.4 Odkładanie broni
1.4.1 Podczas przebiegu na torze od zawodnika może być wymagane odłożenie jednego rodzaju broni w celu wykorzystania innego rodzaju, lub przejście na inny rodzaj broni. Broń taka musi być zabezpieczona. Broń krótka w przypadku wykorzystywania broni długiej, musi być w kaburze. Odłożona broń nie może znajdować się dalej niż na wyciągnięcie ręki.
1.4.2 Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi ono być użyte.
1.4.3 Broń długa musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne. W przypadku odrzucenia, przejścia na broń krótką.
1.5 Polecenia obsługi wykonywane będą bezzwłocznie i bezsprzecznie w innym wypadku zespół otrzyma dyskwalifikację i zostanie usunięty z zawodów.

Bezpieczeństwo zawodników, obsługi i osób przebywających na poligonie jest priorytetem.

2 KOMENDY I PROCEDURY NA TORZE
2.1.0 Komendy na torze strzeleckim
2.1.1 Przebieg toru rozpoczyna się od komendy

„Uwaga” (Przygotuj się) – niezależnie od ilości broni wykorzystywanej na torze (jeśli w ogóle) , i kończy w momencie stwierdzenia przez zawodnika pokonania danego toru, chyba, że opis toru przewiduje inaczej.
2.1.2 Sędzia stanowiskowy bezpośrednio nadzoruje wszystkie czynności zawodnika związane z ładowaniem i przygotowaniem każdego rodzaju broni i odkładaniem jej do miejsc lub urządzeń startowych.
2.1.3 „Czy jesteś gotowy?”- komenda po której zawodnik przygotowuje się do pokonania przebiegu lub informuje, że do takiego przebiegu nie jest gotowy. Czas przygotowawczy to nie dłużej niż 5 minut od zakończenia odczytania przebiegu toru. Po czasie 5 minut sędzia daje czas start niezależnie czy zawodnik pozytywnie czy negatywnie odpowiedział na komendę.
2.1.4 Brak negatywnej odpowiedzi zawodnika po wydaniu komendy „Czy jesteś gotowy?” oznacza, że zawodnik w pełni zrozumiał wymagania toru i jest gotowy do jego rozpoczęcia. Jeżeli zawodnik nie jest gotowy, powinien oświadczyć “No” lub “Not Ready” (Nie lub Niegotowy). Celowym jest, aby zawodnik przyjął pozycję startową, gdy jest gotowy do rozpoczęcia przebiegu, aby wskazać tym samym sędziemu swoją gotowość.
2.1.5 “Stop”: Każdy Sędzia przydzielony do obsługi toru może wydać komendę “Stop” podczas przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać się i czekać na dalsze instrukcje.
2.1.6 „Jeżeli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia” Jeżeli zawodnik zakończył strzelanie, musi opuścić swoją broń – z lufą skierowaną w stronę głównego kulochwytu, z pustym magazynkiem rurowym, odłączonym magazynkiem, pustą komorą nabojową i zamkiem w tylnym położeniu, do sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie towarzyszył i instruował zawodnika podczas rozładowywania broni.
2.1.7 Domyślna pozycja startowa. Zawodnik przyjmuje pozycję startową opisaną w pisemnym opisie toru. W przypadku braku takiego opisu, wskazaną przez sędziego. Stan załadowania broni znajduje się w opisie toru. W przypadku braku, informuje sędzia.
2.2.0 Tory nie strzeleckie
2.2.1 W trakcie zawodów zawodnik może napotkać szereg zadań nie strzeleckich do których musi podejść z pełną koncentracją.
2.2.2 Opis torów będzie pełny i jednoznaczny.
2.2.3 Opis torów narzuci formę jego rozwiązania, miejsce rozpoczęcia i zakończenia.

3.0 PUNKTACJA
3.1. Punktacja opiera się na zasadzie in plus. Czyli wynik przedstawiany jest w formie sumarycznego wyniku punktowego. Wygrywa zespół posiadający najwięcej punktów.
3.2 Każde zadanie od nawiązania łączności, dotarcia na punkt, ostrzelania celów itd. posiada własną jednoznaczną, jasną punktacje. Ilość punktów zależy od stopnia trudności – wagi zadania.
3.3 Ilość punktów jest podana w opisie toru/zadania.
3.4 W przypadku wykrycia zespołu w czasie przemieszczania jest on wywożony 3-5km w przeciwnym kierunku niż punkt do którego zespół podąża.

4. DYSKWALIFIKACJA
4.1 Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości kontynuowania zawodów.
4.2 Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania.
4.3 Dyskwalifikacji podlegają zawodnicy, którzy swoim działaniem wprowadzają niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej osobie lub osobom przebywającym
na strzelnicy/poligonie, jak celowanie we własne części ciała czy łamania kątów bezpieczeństwa, chodzenie z załadowaną bronią itd.
4.4. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za które w szczególności uznaje się:
4.4.1 Celowe zmienianie celów przed ich punktowaniem w celu uzyskania przewagi lub uniknięcia kar.
4.4.2. Zmienianie lub fałszowanie metryczek.
4.4.3 Brak poszanowania otrzymanego wyniku w szczególności tzw. procedur przez sędziego stanowiskowego
4.4.4 Dyskwalifikacja zawodnika wynika z jego winy, w związku z czym nie przysługuje zwrot kosztów startowego

5.1. BROŃ
Broń krótka – pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu. Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.
Broń szturmowa- pistolet maszynowy, lub karabinek. Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.
Karabin wyborowy – karabin wyborowy typu repetier lub semi o kalibrze nie większym niż 50 BMG. Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.

5.2 Każdy zawodnik z teamu musi posiadać zestaw 1 lub 2. jest to minimalna ilość amunicji.
Zestaw 1: Pistolet 60szt. amunicji, karabinek szturmowy/pistolet maszynowy 120szt. amunicji, karabin wyborowy 60szt. amunicji
Zestaw 2. Pistolet 60szt. amunicji, karabin wyborowy semi-auto 180szt. amunicji.

6. KABURY I WYPOSAŻENIE
Nie ma ograniczeń co do wyposażenia przenoszonego przez zawodnika. Ma się on przygotować na 30+h zadanie bojowe, charakterystyczne dla zespołów snajperskich na wrogim terenie. Określone jest tylko minimum dotyczące ilości amunicji i broni. Można posiadać więcej broni i amunicji.
6.1 Broń krótka ma być przenoszona w kaburze.
6.2 Broń długa w pokrowcu/plecaku
6.3 Broń szturmowa może być na pasie nośnym o ile lufa broni skierowana jest w górę i
dół. Dotyczy to również karabinów wyborowych.
6.4 Zgodnie z punktem 1.1 cała broń ma być rozładowana w czasie zawodów poza
zadaniami ogniowymi, niezastosowanie się do tego punktu powoduje natychmiastową
dyskwalifikację.
6.5 Całość wyposażenia ma być w zasięgu ręki cały czas w ciągu zawodów (dotyczy to
również torów).

7. RESHOTY
Reshoty nie sa przewidywane. Zawodnik ma sobie radzić ze wszystkimi napotkanymi trudnościami samodzielnie.
W sytuacji kiedy zawodnicy pokonując tor spotkają się ze znaczącymi różnicami w budowie czy działaniu toru, tor zostanie wyzerowany.

8. ODWOŁANIA
8.1 W pierwszej instancji decyzje będą podejmowane przez sędzie stanowiskowego.
8.2 Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego stanowiskowego,, sędzia główny wysłuchuje jednej, a następnie drugiej strony i podejmuje ostateczną nieodwołalną decyzję.
8.3 Wszelkie dyskusje uznane będą za zachowanie niesportowe i skutkować będą dyskwalifikacją.

9. DODATKOWE
9.1 Zespoły posiadają narzucone ramy czasowe dojścia do punktów. Tory posiadają okno czasowe dla każdego zespołu, tj. w danym czasie może wykonywać zadanie tylko konkretny zespół/zespoły. Spóźnienie się skutkować będzie brakiem możliwości wykonania zadania i zdobycia punktów.
9.2 Każdy z zawodników musi posiadać IPMED
9.3 Po rejestracji każdy z zawodników otrzyma swój specjalny, unikalny numer którym posługuje się do końca zawodów.
9.4 Ubezpieczenie OC i NNW każdy zawodnik wykupuje indywidualnie
9.5 Każdy zawodnik zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania odpowiedniej listy. W innym wypadku nie otrzymuje dopuszczenia do zawodów.
9.6 Od momentu startu do zakończenia zawodów obowiązuje pełne maskowania zawodnika jak i całości jego wyposażenia (w tym broni).
9.7 Osoby bez pozwolenia w Polsce, muszą udostępnić skan paszportu/dowodu, oraz pozwolenia na broń.

Regulamin jest zastrzeżony dla zawodów SE 2020

LOKALIZACJA

ORGANIZATORZY

 

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

 

 

Rejestracja idzie do przodu a organizatorzy szykują liczne niespodzianki i pamiątki:

 

Nieliczne grono szczęśliwców otrzyma także:

 

 

 [:en]

 

W Europie są różne zawody taktyczne. W Finlandii można wystartować w „Finn Sniper”. Zawody organizuje Fińska Gildia Snajperska wspólnie z Armią Fińską. Do startu zazwyczaj dopuszczone są cztery drużyny z poza Finlandii. W Finlandii są też organizowane zmagania snajperów pod nazwą „Simo Hayha Competition”, ale to jest temat na osobny artykuł. Włochy to „Skiritai Extreme Sniper Competition”. Na poligonie w Słowackim Zahorie organizowane są trzydniowe zawody taktyczne „STIT”. W Polsce startowaliśmy w „Sniper`s Mission”

Przyszedł rok 2020 i w kalendarzu pojawiły się zawody „Sniper Extreme”, które organizują nasi Przyjaciele, Żołnierze, Instruktory i utytułowani zawodnicy. Cel jest jeden, pomoc naszemu Koledze „Ziębie”.

To zawody o charakterze taktyczno-strzeleckim. Zawodnicy będą musieli się sprawdzić w działaniach snajperskich. Do rywalizacji przystąpią dwuosobowe zespoły. Rywalizacja będzie się składać z dwóch etapów trwających około 30 godzin (+)

Etap 1, na terytorium wroga

Będzie polegał na szeregu zadań rozpoznawczych, medycznych TC3, nawigacji w terenie oraz znajomości topografii , cały czas marszu z zastosowaniem skrytego przenikania, stalkingu, zakładania OPI i szkiców terenu, kodowanej łączności składanie odpowiednich meldunków, naprowadzania sił własnych wsparcia ogniowego oraz wszelkiej maści zadań survivalowych, w terenie całkowicie objętym rebelią. Przeciwnikiem będą grupy patrolowo-pościgowe oraz chroniące obiekty własne. Zawodnicy muszą być pod każdym względem przygotowani do samodzielnego działania psycho–fizycznego. Muszą być także odpowiednio wyposażeni.

Przejścia między konkurencjami będą miały sztywne bramki czasowe jak i określony czas na wykonanie każdego zadania by uniknąć zbędnych przestojów. Obowiązuje całkowite maskowanie zawodników oraz sprzętu i wyposażenia które będą posiadali.

Całe wyposażenie od początku do ukończenia zawodów Teamy mają ze sobą, maksymalnie na wyciągnięcie ręki. Nie będzie uzupełniania amunicji, jedzenia, baterii do sprzętu, wymiany ubrań na suche itp. Wodę będzie można uzupełniać w oparciu o naturalne źródła jeśli będzie to możliwe. Złapany zespół zostanie odstawiony na odpowiednią odległość w innym kierunku niż jego marszruta oraz może się spodziewać dodatkowego obciążenia przy tym czas dojścia do punktu pozostaje bez zmian. Karane też będzie zgubienie elementów wyposażenia czy też pozostawienia po sobie zbyt widocznych śladów bytności na wrogim terenie.

Etap 2. Po ciężkiej nocy nastaje dzień.

Po wykonaniu wszystkich zadań nie strzeleckich zespoły będą mogły przystąpić do serii konkurencji strzeleckich z użyciem Karabinów wyborowych, karabinków wsparcia oraz broni osobistej krótkiej.

Będą to czasowe tory strzeleckie na różnych dystansach od 10 m do 1000 m. Cały czas team współpracuje ze sobą strzelec-obserwator z zamiennością funkcji jak to w tym fachu przystało, by wykonać zadanie, wyposażenie może odłożyć na wyciągnięcie ręki, w dalszym ciągu obowiązuje całkowite maskowanie zawodników i sprzętu.

W konkurencjach ogniowych wystąpią min. elementy TC3. Wykorzystane będą cele kartonowo-papierowe, gongi, poppery jak i cele reaktywne.

Zawody organizowane są przez Fundację Sprzymierzeni z GROM, Firmy Precision Weapon Sight, Tac&Med Poland , Wataha Tactical Team oraz przy wsparciu Wojska Polskiego, Centrum Weterana oraz firm prywatnych w postaci sponsorów wspierających. Wszytko to robimy z pasji do strzelectwa, chęci łamania słabości, zdrowej rywalizacji, wymiany doświadczeń między strzelcami a przede wszystkim przyświeca nam jeden główny cel!

Całość poprowadzą doświadczeni instruktorzy strzelectwa cywilni i mundurowi, byli żołnierze Wojsk Specjalnych.

Wkrótce pojawi się na naszym profilu FB Sniper Extreme 2020 regulamin zawodów. Rejestracja będzie odbywała się poprzez stronę internetową portalstrzelecki.pl, maksymalna liczba zespołów 50, z czego 15 miejsc jest zarezerwowana dla żołnierzy i służb mundurowych. Decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz opłat startowych.

Zapraszamy! RAZEM dla ZIĘBY!!!

 

REGULAMIN ZAWODÓW

Regulamin Sniper Extreme 2020

1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Zawodnik musi przestrzegać regulaminu strzelnicy/poligonu, oraz bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na strzelnicy/poligonie oraz poza nią.
1.1 Broń musi pozostawać rozładowana podczas całych zawodów z wyjątkiem bezpośredniego nadzoru obsługi sędziowskiej na torach strzeleckich.
1.2 W strefie bezpieczeństwa zawodnicy mogą posługiwać się jedynie rozładowaną bronią. Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem) wykonywane mogą być tylko w wyżej wymienionej strefie.

1.3 Przenoszenie karabinów, oraz pistoletów
1.3.1 Jeżeli karabiny i strzelby nie są przenoszone w pudełkach lub pokrowcach, to ich
lufy muszą być skierowane w dół lub w górę.
1.3.2 Pistolety muszą być przenoszone w pudełkach lub pokrowcach albo w kaburach.
1.4 Odkładanie broni
1.4.1 Podczas przebiegu na torze od zawodnika może być wymagane odłożenie jednego rodzaju broni w celu wykorzystania innego rodzaju, lub przejście na inny rodzaj broni. Broń taka musi być zabezpieczona. Broń krótka w przypadku wykorzystywania broni długiej, musi być w kaburze. Odłożona broń nie może znajdować się dalej niż na wyciągnięcie ręki.
1.4.2 Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi ono być użyte.
1.4.3 Broń długa musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne. W przypadku odrzucenia, przejścia na broń krótką.
1.5 Polecenia obsługi wykonywane będą bezzwłocznie i bezsprzecznie w innym wypadku zespół otrzyma dyskwalifikację i zostanie usunięty z zawodów.

Bezpieczeństwo zawodników, obsługi i osób przebywających na poligonie jest priorytetem.

2 KOMENDY I PROCEDURY NA TORZE
2.1.0 Komendy na torze strzeleckim
2.1.1 Przebieg toru rozpoczyna się od komendy

„Uwaga” (Przygotuj się) – niezależnie od ilości broni wykorzystywanej na torze (jeśli w ogóle) , i kończy w momencie stwierdzenia przez zawodnika pokonania danego toru, chyba, że opis toru przewiduje inaczej.
2.1.2 Sędzia stanowiskowy bezpośrednio nadzoruje wszystkie czynności zawodnika związane z ładowaniem i przygotowaniem każdego rodzaju broni i odkładaniem jej do miejsc lub urządzeń startowych.
2.1.3 „Czy jesteś gotowy?”- komenda po której zawodnik przygotowuje się do pokonania przebiegu lub informuje, że do takiego przebiegu nie jest gotowy. Czas przygotowawczy to nie dłużej niż 5 minut od zakończenia odczytania przebiegu toru. Po czasie 5 minut sędzia daje czas start niezależnie czy zawodnik pozytywnie czy negatywnie odpowiedział na komendę.
2.1.4 Brak negatywnej odpowiedzi zawodnika po wydaniu komendy „Czy jesteś gotowy?” oznacza, że zawodnik w pełni zrozumiał wymagania toru i jest gotowy do jego rozpoczęcia. Jeżeli zawodnik nie jest gotowy, powinien oświadczyć “No” lub “Not Ready” (Nie lub Niegotowy). Celowym jest, aby zawodnik przyjął pozycję startową, gdy jest gotowy do rozpoczęcia przebiegu, aby wskazać tym samym sędziemu swoją gotowość.
2.1.5 “Stop”: Każdy Sędzia przydzielony do obsługi toru może wydać komendę “Stop” podczas przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać się i czekać na dalsze instrukcje.
2.1.6 „Jeżeli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia” Jeżeli zawodnik zakończył strzelanie, musi opuścić swoją broń – z lufą skierowaną w stronę głównego kulochwytu, z pustym magazynkiem rurowym, odłączonym magazynkiem, pustą komorą nabojową i zamkiem w tylnym położeniu, do sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie towarzyszył i instruował zawodnika podczas rozładowywania broni.
2.1.7 Domyślna pozycja startowa. Zawodnik przyjmuje pozycję startową opisaną w pisemnym opisie toru. W przypadku braku takiego opisu, wskazaną przez sędziego. Stan załadowania broni znajduje się w opisie toru. W przypadku braku, informuje sędzia.
2.2.0 Tory nie strzeleckie
2.2.1 W trakcie zawodów zawodnik może napotkać szereg zadań nie strzeleckich do których musi podejść z pełną koncentracją.
2.2.2 Opis torów będzie pełny i jednoznaczny.
2.2.3 Opis torów narzuci formę jego rozwiązania, miejsce rozpoczęcia i zakończenia.

3.0 PUNKTACJA
3.1. Punktacja opiera się na zasadzie in plus. Czyli wynik przedstawiany jest w formie sumarycznego wyniku punktowego. Wygrywa zespół posiadający najwięcej punktów.
3.2 Każde zadanie od nawiązania łączności, dotarcia na punkt, ostrzelania celów itd. posiada własną jednoznaczną, jasną punktacje. Ilość punktów zależy od stopnia trudności – wagi zadania.
3.3 Ilość punktów jest podana w opisie toru/zadania.
3.4 W przypadku wykrycia zespołu w czasie przemieszczania jest on wywożony 3-5km w przeciwnym kierunku niż punkt do którego zespół podąża.

4. DYSKWALIFIKACJA
4.1 Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości kontynuowania zawodów.
4.2 Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania.
4.3 Dyskwalifikacji podlegają zawodnicy, którzy swoim działaniem wprowadzają niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej osobie lub osobom przebywającym
na strzelnicy/poligonie, jak celowanie we własne części ciała czy łamania kątów bezpieczeństwa, chodzenie z załadowaną bronią itd.
4.4. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za które w szczególności uznaje się:
4.4.1 Celowe zmienianie celów przed ich punktowaniem w celu uzyskania przewagi lub uniknięcia kar.
4.4.2. Zmienianie lub fałszowanie metryczek.
4.4.3 Brak poszanowania otrzymanego wyniku w szczególności tzw. procedur przez sędziego stanowiskowego
4.4.4 Dyskwalifikacja zawodnika wynika z jego winy, w związku z czym nie przysługuje zwrot kosztów startowego

5.1. BROŃ
Broń krótka – pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu. Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.
Broń szturmowa- pistolet maszynowy, lub karabinek. Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.
Karabin wyborowy – karabin wyborowy typu repetier lub semi o kalibrze nie większym niż 50 BMG. Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.

5.2 Każdy zawodnik z teamu musi posiadać zestaw 1 lub 2. jest to minimalna ilość amunicji.
Zestaw 1: Pistolet 60szt. amunicji, karabinek szturmowy/pistolet maszynowy 120szt. amunicji, karabin wyborowy 60szt. amunicji
Zestaw 2. Pistolet 60szt. amunicji, karabin wyborowy semi-auto 180szt. amunicji.

6. KABURY I WYPOSAŻENIE
Nie ma ograniczeń co do wyposażenia przenoszonego przez zawodnika. Ma się on przygotować na 30+h zadanie bojowe, charakterystyczne dla zespołów snajperskich na wrogim terenie. Określone jest tylko minimum dotyczące ilości amunicji i broni. Można posiadać więcej broni i amunicji.
6.1 Broń krótka ma być przenoszona w kaburze.
6.2 Broń długa w pokrowcu/plecaku
6.3 Broń szturmowa może być na pasie nośnym o ile lufa broni skierowana jest w górę i
dół. Dotyczy to również karabinów wyborowych.
6.4 Zgodnie z punktem 1.1 cała broń ma być rozładowana w czasie zawodów poza
zadaniami ogniowymi, niezastosowanie się do tego punktu powoduje natychmiastową
dyskwalifikację.
6.5 Całość wyposażenia ma być w zasięgu ręki cały czas w ciągu zawodów (dotyczy to
również torów).

7. RESHOTY
Reshoty nie sa przewidywane. Zawodnik ma sobie radzić ze wszystkimi napotkanymi trudnościami samodzielnie.
W sytuacji kiedy zawodnicy pokonując tor spotkają się ze znaczącymi różnicami w budowie czy działaniu toru, tor zostanie wyzerowany.

8. ODWOŁANIA
8.1 W pierwszej instancji decyzje będą podejmowane przez sędzie stanowiskowego.
8.2 Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego stanowiskowego,, sędzia główny wysłuchuje jednej, a następnie drugiej strony i podejmuje ostateczną nieodwołalną decyzję.
8.3 Wszelkie dyskusje uznane będą za zachowanie niesportowe i skutkować będą dyskwalifikacją.

9. DODATKOWE
9.1 Zespoły posiadają narzucone ramy czasowe dojścia do punktów. Tory posiadają okno czasowe dla każdego zespołu, tj. w danym czasie może wykonywać zadanie tylko konkretny zespół/zespoły. Spóźnienie się skutkować będzie brakiem możliwości wykonania zadania i zdobycia punktów.
9.2 Każdy z zawodników musi posiadać IPMED
9.3 Po rejestracji każdy z zawodników otrzyma swój specjalny, unikalny numer którym posługuje się do końca zawodów.
9.4 Ubezpieczenie OC i NNW każdy zawodnik wykupuje indywidualnie
9.5 Każdy zawodnik zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania odpowiedniej listy. W innym wypadku nie otrzymuje dopuszczenia do zawodów.
9.6 Od momentu startu do zakończenia zawodów obowiązuje pełne maskowania zawodnika jak i całości jego wyposażenia (w tym broni).
9.7 Osoby bez pozwolenia w Polsce, muszą udostępnić skan paszportu/dowodu, oraz pozwolenia na broń.

Regulamin jest zastrzeżony dla zawodów SE 2020

LOKALIZACJA

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

[:]

KRS – 0000375883
REGON – 142770920
NIP – 1132823650

USD: PL 18 1600 1169 0003 0131 3220 7021
SWIFT: PPABPLPK

Przekaż nam swój 1% podatku.

     

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.